Frans Bak autisme empathie

Wat doe ik

IkBenAutist op FaceBook

Sinds 2016 begeleid ik kinderen (10+) en hun ouders bij de opvoeding en school, (jong)volwassenen bij studie en werk, partners bij relaties waarin autisme een rol speelt in de omgang met en de acceptatie van autisme. Ook mensen die, zoals ik, op latere leeftijd hun (vermoeden van) autisme ontdekken, kan ik vanuit eigen ervaring begeleiden. Ik baseer mijn aanpak op de principes van Vanuit Autisme Bekeken: ik richt me op de persoon met autisme en zijn of haar sociale omgeving (gezin, zorg, sport, werk en onderwijs). Ik richt me daarbij op je zelfredzaamheid, populair gezegd: personal empowerment. Ook ga ik uit van levensloopbegeleiding: wanneer het je eens tegenzit, kun je wanneer je dat wilt weer bij me aankloppen. Als autisme coach ben ik bekend met de belangrijkste methodieken zoals Plan B, Geef me de Vijf, de Pillar methodiek. Mijn coachpraktijk heb ik de naam gegeven van mijn verwondering: Autisme, Zó Anders Gevoelig (AutiZAG). Niet meer of minder gevoelig, maar zo mooi anders gevoelig. 

Als blogger en als spreker wil ik mensen inspireren tot een andere kijk op autisme: autisme is zoveel meer dan men in het algemeen denkt. Daarnaast ben je als autist nog zoveel meer dan je autisme. Het stereotype beeld rond autisme plaatst en beperkt mensen momenteel in een hokje dat domweg te kort doet, en soms beperkend kan werken, aan wat autisme betekent voor de individuele mens en mogelijk ook kan betekenen voor onze samenleving en wellicht de mensheid. 

 

Op persoonlijke titel ben ik in 2017 het facebook initiatief 'Ik ben autist' begonnen.  Om op een ándere manier naar autisme te kijken en dat te delen. In 2018 is dit uitgegroeid tot de Stichting IkBenAutist. Nog maar jong, en met een persoonlijk doel voor ogen: ik wil mensen en partijen bereiken en onderling verbinden in het gemeenschappelijke doel dat al velen voor ogen staat: de emancipatie van autisme in onze samenleving. Opdat de jonge generatie autisten hun talent, groot of klein, net als ieder ander vrij van oordeel kan ontwikkelen en kan delen met zijn omgeving. Waarom de naam 'autist', vroegen velen me al? Ik wil het beladen woord 'autist' tot de geuzennaam maken die het verdient: ondanks een vaak dagelijkse strijd ook een bijzondere kwaliteit van kijken die de samenleving kan verrijken. Vaak zonder oordeel en onconventioneel verrassend. Zo móói anders dan anders.

Mijn coachpraktijk bevindt zich in Rijswijk, Zuid Holland. Heb je een vraag met betrekking tot begeleiding? Via onderstaand formulier kun je me bereiken:  

Frans Bak - Moeiteloos Leven in Harmonie

KvK nummer: 755 15 644

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn App Icon